Ekoko quan tâm

 Ekoko dành cho những người có ý thức môi trường

Chúng tôi tin vào việc bảo vệ hành tinh xinh đẹp này, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực hướng tới sự bền vững của Trái đất trong mọi việc chúng tôi làm. Điều đó bắt đầu với việc tạo ra các sản phẩm lành mạnh cho bạn và môi trường sống.

Không cho thêm những thứ có hại cho bạn, hay cho cả hành tinh

Chúng tôi chọn các thành phần tinh khiết nhất và bổ dưỡng nhất mà chúng ta có thể tìm thấy. Thành phần chúng tôi dùng đến trực tiếp từ Mẹ tự nhiên. Các sản phẩm Ekoko của chúng tôi không bao giờ chứa phthalates, paraben, hóa chất khắc nghiệt hoặc bất kỳ thứ bổ trợ nào khác có thể gây hại cho bạn hoặc môi trường.

Sản phẩm Đạo đức. Thành phần có nguồn gốc bền vững 

Chúng tôi tin vào việc tìm nguồn cung ứng các thành phần của chúng tôi theo những cách bền vững phục vụ Trái đất này. Chúng tôi cũng sử dụng các thành phần hữu cơ và hoàn toàn tự nhiên trong các sản phẩm của mình tối đa có thể và chúng tôi liên tục nỗ lực để đảm bảo các thành phần này cũng có nguồn gốc theo cách đạo đức và bền vững.

Không thử nghiệm động vật, không bao giờ!

Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là sống hòa hợp với tất cả các sinh vật có chung hành tinh này. Đó là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ thử nghiệm sản phẩm của chúng tôi trên động vật. Chúng tôi đã và luôn 100% cruelty-free. Nó là lời cam kết.

Tất cả các vật liệu có thể tái chế. Luôn là vậy!

Chúng tôi tin vào việc giảm dấu chân của chúng ta trong môi trường càng nhiều càng tốt. Chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng nhất có thể để bạn làm điều tương tự. Đó là lý do tại sao phần lớn nhất của bao bì ekoko của chúng tôi được làm bằng vật liệu phân hủy sinh học. Một phần nhỏ hơn như lọ và chai có thể tái chế dễ dàng. Đối với chai refill của chúng tôi; tất cả chúng đều có thể sử dụng lại.

Vận chuyển bằng vật liệu thân thiện

Nghĩ đến Trái đất là nghĩ đến bảo vệ đại dương và vùng đất của chúng ta khỏi chất thải dư thừa. Chúng tôi đã chọn vật liệu vận chuyển thân thiện với môi trường của chúng tôi đặc biệt cho mục đích này. Khi bạn đặt hàng ekoko, bạn sẽ nhận được các mặt hàng của mình trong một hộp giấy, vật liệu chèn lót giấy, không plastic, kể cả băng dính. Kết quả cuối cùng? Bạn có thể tái chế các vật liệu vận chuyển này hoặc ủ chúng. Dù bằng cách nào, chúng sẽ không cần phải chôn lấp ở bất cứ đâu.