KHAY & TÚI XÀ PHÒNG

Hộp nhôm tròn đựng Dầu Gội
Hộp nhôm tròn đựng Dầu Gội

Hộp nhôm tròn đựng Dầu Gội

39.000₫

Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Trắng
Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Trắng

Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Trắng

89.000₫

Hộp nhôm đựng Xà phòng
Hộp nhôm đựng Xà phòng

Hộp nhôm đựng Xà phòng

49.000₫

Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa Trắng
Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa Trắng

Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa Trắng

99.000₫

Khay Xà phòng gỗ tự nhiên
Khay Xà phòng gỗ tự nhiên

Khay Xà phòng gỗ tự nhiên

99.000₫

Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Xanh biển
Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Xanh biển

Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Xanh biển

89.000₫

Khay xà phòng tre - Bamboo soaprack
Khay xà phòng tre - Bamboo soaprack

Khay xà phòng tre - Bamboo soaprack

99.000₫

Khay xà phòng tre - Bamboo soap dish
Khay xà phòng tre - Bamboo soap dish

Khay xà phòng tre - Bamboo soap dish

79.000₫

Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Đen
Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Đen

Khay Xà phòng (Xà bông) Aperi Đen

89.000₫

Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa đen
Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa đen

Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa đen

99.000₫

Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa Xanh biển
Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa Xanh biển

Khay Xà phòng (Xà bông) Clausa Xanh biển

99.000₫

Khay tre xà phòng kép, 22 cm - Bamboo soap dish DOUBLE 22cm
Khay tre xà phòng kép, 22 cm - Bamboo soap dish DOUBLE 22cm

Khay tre xà phòng kép, 22 cm - Bamboo soap dish DOUBLE 22cm

79.000₫ Giá sản phẩm 119.000₫