TẨY DA CHẾT

Bột tẩy da chết_Body scrub Remedial Green Tea 150g
Bột tẩy da chết_Body scrub Remedial Green Tea 150g

Bột tẩy da chết_Body scrub Remedial Green Tea 150g

159.000₫ Item price 199.000₫

Natural lava pumice stone
Đá bọt kỳ chân Pumice Stone

Natural lava pumice stone

79.000₫

Bột tẩy da chết tự nhiên_Body scrub Oải hương Lavender 150gr
Bột tẩy da chết tự nhiên_Body scrub Oải hương Lavender 150gr

Bột tẩy da chết tự nhiên_Body scrub Oải hương Lavender 150gr

159.000₫ Item price 199.000₫

Loofah back scrubber
Dây kỳ lưng, xơ mướp kỳ lưng

Loofah back scrubber

159.000₫

Loofah facial buff
Bông xơ mướp, Loofah buff

Loofah facial buff

59.000₫